EditTheme.Edit.TopInfo

Your theme will be updated for all users each time you change it. Anyone can install it using this link.

Theme links must be at least **5** characters long and can use **a-z**, **0-9** and underscores.
202
Applied
O teu tema será actualizado para todos os usuarios cada vez que o modifiques. Calquera pode instalalo usando esta ligazón.

As ligazóns de temas deben ter máis de **5** caracteres e poden usar **a- z**, **0-9** e guións baixos.
227/202
G82, Sep 4, 2019 at 14:01