EditTheme.Edit.TopInfo

Your theme will be updated for all users each time you change it. Anyone can install it using this link.

Theme links must be at least **5** characters long and can use **a-z**, **0-9** and underscores.
202
Applied
O teu tema será actualizado para todos os usuarios cada vez que o modifiques. Calquera pode instalalo usando este link.

Os links de temas deben ter máis de **5** caracteres e poden usar **a- z**, **0-9** e guións baixos.
221/202
Classy Beaver, Mar 26 at 12:55
Applied
O teu tema será actualizado para todos os usuarios cada vez que o modifiques. Calquera pode instalalo usando este enlace.

Os enlaces de temas deben ter máis de **5** caracteres e poden usar **a- z**, **0-9** e guións baixos.
225/202
Classy Beaver, Dec 7, 2020 at 17:22