PasscodeSettings.EncryptDataHelp

Experimental feature, use with caution. Encrypt your local Telegram data, using a derivative of your passcode as the key.
121
Applied
Función experimental, úsea con precaución. Cifra os datos locais de Telegram, usando un derivado do teu código como chave.
122/121
Classy Beaver, Aug 19, 2019 at 16:54
Applied
Característica experimental. Úsaa con precaución. Cifra os teus datos locais de Telegram usando un derivado do teu código como a clave.
135/121
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:55