Discussion.Set.Modal.Text.ChannelPrivateGroup

Do you want to make **%@** the discussion board for **%@**?

Any member of this group will be able to see messages in the channel.
130
Applied
Queres converter a **%@** no grupo de conversa de **%@**?

Calquera membro deste grupo poderá ver as mensaxes da canle.
119/130
Classy Beaver, Dec 21, 2020 at 12:58
Applied
Queres que **%@** sexa o taboleiro de conversa de **%@**?

Calquera membro do grupo verá todas as mensaxes da canle.
116/130
Gabriel Penide Calvo, Oct 12, 2020 at 12:04