DiscussionLinkGroupPrivateAlert

Do you wantMake **%1$s** the discussion board for **%2$s**?

Any member of this group will be able
to make **%1$s**see messages in the discussion board for **%2$s**?

Any member of this group will be able to see messages in the
channel.
119
Applied
Queres converter a **%1$s** no grupo de conversa de **%2$s**?

Calquera membro deste grupo poderá ver as mensaxes da canle.
123/119
Classy Beaver, Aug 27, 2019 at 15:22
Applied
Queres converter aque **%1$s** nsexa o taboleiro de conversa para **%2$s**?

Calquera membro d
o grupo de conversa de **%2$s**?

Calquera membro deste grupo
poderá ver as mensaxes dna canle.
122/119
1
Gabriel Penide Calvo, Jun 2, 2019 at 18:06