EditTheme.SelectFileDesc

This theme will be based on your current theme and wallpaper. Otherwise, you can use a custom theme file if you already have one.
129
Applied
Este tema basearase nas túas cores e fondo de chat seleccionados actualmente. Como alternativa, podes usar un ficheiro de tema personalizado manualmente.
153/129
G82, Jan 13 at 14:15