EditTheme.SlugDesc

Your theme will be updated for all users each time you change it. Anyone can install it using this link.

Theme links must be longer than 5 characters and can use a-z, 0-9 and underscores.
188
Applied
O teu tema será actualizado para todos os usuarios cada vez que o modifiques. Calquera pode instalalo usando este enlace.

Os enlaces de temas deben ter máis de 5 caracteres e poden usar a-z, 0-9 e guións baixos.
212/188
Gabriel Penide Calvo, Jan 13 at 15:35