Sessions.TerminateDescription

Logs out all devices except for this one.
41
Applied
Sae de todos os dispositivos, agás este.
40/41
G82, Dec 10, 2020 at 14:27
Applied
Saír de todos os dispositivos agás este.
40/41
G82, Dec 15, 2018 at 00:00