StorageManagement.DescriptionCleared

All media can be re-downloaded from the Telegram cloud at any timeif you need them again.
78
Applied
Semua media boleh dimuat turun dari awan Telegram jika anda perlukannya semula.
79/78
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 30, 2022 at 12:13
Applied
Semua media boleh dimuat turun dari awan Telegram jika anda perlukannya semulaperlu.
61/78
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 27, 2022 at 00:19
Applied
Semua media boleh dimuat turun dari awan Telegram jika anda perlukannya semulbila-bila masa.
65/78
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 30, 2022 at 11:22