StorageManagement.SectionsDescription

All media will stay in the Telegram cloud and can be re-downloaded at any timeif you need them again.
90
Applied
Semua media akan berada di awan Telegram dan boleh dimuat turun jika anda perlukannya semula.
93/90
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 30, 2022 at 12:24
Applied
Semua media akan berada di awan Telegram dan boleh dimuat turun jika anda perlukannya semulpada bila-bila masa.
84/90
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 30, 2022 at 03:16