WebApp.Attach.Confirm

"%@" asks your permission to be added as an option to your attachments menu so you access it from any chat.
106
Applied
"%@" mohon permisi anda untuk tambah sebagai opsyen ke menu lampiran anda, agar anda boleh aksesnya dari mana-mana bual.
120/106
Ir. Sam Ahmad c74A, Apr 27, 2022 at 04:37
Applied
"%@" mohon permisi anda untuk tambah sebagai opsyen ke menu lampiran anda, agar anda boleh aksesnya dari mana-mana bual.
118/106
Ir. Sam Ahmad c74A, Apr 16, 2022 at 21:27