WebApp.AttachRemove.Success

You successfully"%@" removed "%@" from attachyour attachment menu.
39
Applied
"%@" dikeluarkan dari menu lampiran anda.
41/39
Ir. Sam Ahmad c74A, May 6, 2022 at 00:03
Applied
Anda berjaya keluarkan "%@" dikeluarkan dari menu lampiran anda.
47/39
Ir. Sam Ahmad c74A, Apr 16, 2022 at 21:05