ChatList.Filter.Include.Desc

Choose chats and types of chats that will appear in this folder.
64
Applied
Pilih bual dan jenis bual yang boleh berada di folder ini.
58/64
Nice Giraffe, Oct 16, 2020 at 21:06
Applied
Pilih chat dan jenis chat yang boleh berada di folder ini.
58/64
Ir. Sam Ahmad C74A, Mar 31, 2020 at 00:18