Channel.Admin.AdminAccess

This Aadmin will be able to add new admins with the same (or more limited) permissions than he/she has.
86
Applied
Pentadbir ini boleh tambah pentadbir baru dengan kuasa yang sama (atau kurang).
79/86
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 6, 2018 at 23:27
Applied
Pentadbir ini boleh tambah pentadbir baru dengan kebenaran sama (atau kurang) dari kuasa yang diberkan kepadanya.
114/86
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 3, 2017 at 22:15