Login.ResetAccountDescription

IYou will lose all your Telegram chats, messages, media and files if you proceed with resetting your account, all of your chats and messages along with any media and files you shared, will be lost.
Appears when you try to reset your account after forgetting your 2-SV password.
108
Applied
Anda akan hilang semua bual, mesej, media dan fail Telegram jika anda terus dengan set semula akaun anda.
106/108
Ir. Sam Ahmad, May 7 at 22:37
Applied
Anda akan hilang semua bual,chat dan mesej, dan juga semua media dan fail Telegram jikyang dikongsi, sekiraya anda teruskan dengan set semula akaun anda. .
131/108
Ir. Sam Ahmad, Oct 18, 2017 at 03:15
Applied
Anda akan hilang semua bual,chat dan mesej, dan juga semua media dan fail Telegram jikyang dikongsi, sekiraya anda teruskan dengan set semula akaun anda. .
119/108
Ir. Sam Ahmad, May 16, 2018 at 06:47
Applied
Anda akan hilang semua bual,chat dan mesej, dan juga semua media dan fail Telegram jikayang anda teruskongsi, sekiraya anda teruskan dengan set semula akaun anda. .
134/108
Ir. Sam Ahmad, Aug 29, 2018 at 03:00
Applied
Anda akan hilang semua bual dan mesej, mesej,dan juga semua media dan fail Telegram jikayang anda teruskongsi, sekiraya anda teruskan dengan set semula akaun anda. .
134/108
Nice Giraffe, Oct 16, 2020 at 21:06