AppearanceSettings.ChatPreview.FirstText

Ahh, you kids today with techno music! EYou should enjoy the classics, like Hasselhoff!
85
Applied
Ah, kanak-kanak hari ini dengan tekno muzik mereka! Anda sepatutnya menikmati muzik klasik seperti lagu P Ramlee!
113/85
Ir. Sam Ahmad C74A, Sep 15, 2018 at 09:58
Applied
Ahh kanak-kanak hari ini dengan tekno muzik mereka! Nikmati musik klasik seperti P Ramlee!
90/85
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2017 at 22:38
Applied
Ahh kanak-kanak hari ini dengan tekno muzik mereka! Nikmati musik klasik seperti lagu P Ramlee!
95/85
Ir. Sam Ahmad C74A, Aug 29, 2018 at 02:48