PrivacySettingsController.PeerInfo

You can add a userusers or an entire groups as an exceptionexceptions that will override the settings above.
87
Applied
Anda boleh tambah pengguna atau kesemua grup sebagai pengecualian yang akan atasi aturan di atas.
97/87
Nice Giraffe, Oct 16, 2020 at 21:06
Applied
Anda boleh tambah pengguna atau kesemua group sebagai pengecualian yang akan atasi aturan di atas.
98/87
Ir. Sam Ahmad c74A, Jun 1, 2019 at 00:40