RecentSessions.Error.FreshReset

For security reasons, you can't terminate older sessions from a device that you've just connected. Please use an earlier connection or wait for a few hours.
156
Applied
Di atas sebab sekuriti, anda tak boleh menamatkan sesi terdahulu dari peranti yang anda baru sahaja disambung. Sila guna sambungan awal atau tunggu beberapa jam.
161/156
Ir. Sam Ahmad C74A, Feb 19, 2018 at 12:43