SecretPasscodeInfo

When you set up an additional passcode, you'll need to enter it each time you access this chat. Message preview will be hidden on the chats page.

Note: if you forget it, contents of this chat will be lost.

If you need a global passcode, use Settings > Privacy and Security > Passcode Lock.
Open a secret chat > tap on the name > "..." > Passcode Lock
291
Applied
Na het instellen van een toegangscode, moet je de code elke keer invoeren als je toegang wil tot deze chat.

Let op! Vergeet je de code? Dan raak je de inhoud van deze chat kwijt.

Onder Instellingen > Privacy & Beveiliging > Toegangscode kan je een toegangscode instellen voor de hele app.
291/291
1
Deleted Account, Nov 14, 2018 at 17:54