GlobalAutodeleteSettings.InfoDisabled

If enabled, all new messages in chats you start will be automatically deleted for everyone at some point after they have been sent. This will not affect your existing chats.
173
Applied
Als dit is ingeschakeld, worden alle berichten in chats die jij start, automatisch na een bepaalde tijd verwijderd vanaf het moment waarop ze zijn verzonden. Dit is niet van invloed op je bestaande chats.
204/173
Ajay, Dec 21, 2022 at 13:44
Applied
Als dit is ingeschakeld, worden alle berichten in chats die jij start, op een gegeven moment automatisch na een bepaalde tijd verwijderd vanaf het moment waaropnadat ze zijn verzonden. Dit is niet van invloed op je bestaande chats.
187/173
Ajay, Dec 2, 2022 at 00:59