StopPollAlertText

If you stop this poll now, nobody will be able to vote in it anymore. This action cannot be undone.
99
Applied
Jeśli teraz zatrzymasz tę ankietę, nikt już nie będzie mógł w niej głosować. Ta operacja jest nieodwracalna.
108/99
SΞBΞK, Jan 24 at 10:55
Applied
Jeśli teraz przerwiesz tę ankietę, nikt już nie będzie mógł w niej głosować. Ta operacja jest nieodwracalna.
108/99
SΞBΞK, Dec 21, 2018 at 16:18