LimitReachedChatInFoldersLocked

Sorry, you can't add more than **%1$d** chats to a folder. Please create a new one. We are working to let you increase this limit in the future.
144
Applied
Do folderu nie można dodać więcej niż **%1$d** czatów. Utwórz nowy folder. Pracujemy nad umożliwieniem zwiększenia tego limitu w przyszłości.
141/144
Fair Dog, Jun 18, 2022 at 14:07
Applied
Do folderu nie można dodać więcej niż **%1$d** czatów. Utwórz nowy folder. Pracujemy nad umożliwieniem zwiększenia tego limitu w przyszłości.
137/144
Fair Dog, Jun 18, 2022 at 14:01