ForwardedContact

Forwarded contact%1$d forwarded contacts
23
Applied
%1$d przekazany kontakt%1$d przekazane kontakty%1$d przekazanych kontaktów%1$d przekazanego kontaktu
27/23
SΞBΞK, Nov 25, 2018 at 19:45
Applied
Przekazany kontaktPrzekazanych kontaktów – %1$dPrzekazanych kontaktów – %1$dPrzekazanych kontaktów – %1$d
29/23
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52