PermissionNoLocation

Telegram needs access to your location so that you can share it with your friends.
82
Applied
Aby móc udostępniać swoją lokalizację znajomym, Telegram musi mieć do niej dostęp.
82/82
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53