UpdateContactsMessage

Telegram has detected many unsynced contacts, would you like to sync them now? Choose 'OK' if you're using your own device, SIM card and Google account.
152
Applied
Telegram wykrył wiele niezsynchronizowanych kontaktów, czy chcesz zsynchronizować je teraz? Wybierz „OK”, jeśli używasz własnego urządzenia, karty SIM i konta Google.
166/152
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53