ChangePublicLimitReached

Sorry, you have reserved too many public usernames. You can revoke the link from one of your older groups or channels, or create a private entity instead.
154
Applied
Masz zarezerwowanych zbyt wiele publicznych nazw użytkownika. Możesz unieważnić link jednej ze swoich starszych grup lub kanałów, lub zamiast tego utworzyć prywatny podmiot.
173/154
SΞBΞK, Nov 28, 2018 at 10:57
Applied
Masz zarezerwowanych zbyt wiele publicznych nazw użytkownika. Możesz unieważnić link jednej ze swoich starszych grup lub kanałów, lub utworzyć prywatny byt.
156/154
D90, Oct 14, 2018 at 12:52