ChannelUsernameHelp

PeopleIf you set a permanent link, other people will be able to find and join your channel.

You
can share this link with othersuse a-z, 0-9 and find your channel using Telegram searchunderscores.
Minimum length is 5 characters
.
156
Applied
Jeśli ustawisz stały link, inne osoby będą mogły znaleźć twój kanał i dołączyć do niego.

Możesz użyć a-z, 0-9 i podkreśleń.
Minimalna długość nazwy to 5 znaków.
161/156
SΞBΞK, Jan 20, 2019 at 20:59
Applied
Osoby mogą udostępniać ten link innym i znaleźć twój kanał przy użyciu wyszukiwania w Telegramie.
97/156
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52