TooManyCommunitiesHintJoin

Sorry, you are a member of too many groups or channels. Please leave some before joining a new one.
99
Applied
Jesteś członkiem zbyt wielu grup i kanałów. Przed dołączeniem do tego opuść niektóre z nich.
92/99
SΞBΞK, Dec 31, 2019 at 08:15