CancelAccountResetInfo

Log InCritical
Somebody with access to **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
Please make sure the text isn't longer than the English one or check that it fits.
255
Applied
Ktoś z dostępem do **%1$s** zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadź kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em, możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu**.
249/255
Fair Dog, Oct 1, 2021 at 13:34
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu **%1$s** zażądał usunięciapoprosił o usunięcie twojego konta Telegrama i zresetowaniae hasła weryfikacji dwustopniowej.


Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci otrzymany SMS-em, możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu**.
192/255
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu **%1$s** zażądał usunięciapoprosił o usunięcie twojego konta Telegrama i zresetowaniae hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci otrzymany SMS-em, możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu**.
190/255
Fair Dog, Oct 25, 2018 at 21:09
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu **%1$s** zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowaniae hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em, możesz to również anulować, **zmieniając s na twój numer telefonu**.
220/255
Fair Dog, Jan 18, 2019 at 14:02
Applied
Ktoś z dostępem do Twojego numeru telefonu **%1$s** zażądał usunięcia tTwojego konta Telegramana Telegramie i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy cCi SMS-em, możesz to również anulować, **zmieniając s na twój numer telefonu**.
224/255
Ania, Jan 15, 2020 at 16:20
Applied
Ktoś z dostępem do Twojego numeru telefonu **%1$s** zażądał usunięcia tTwojego konta Telegramana Telegramie i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci otrzymany SMS-em, możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu**.
191/255
Ania, Jan 15, 2020 at 16:20
Applied
Ktoś z dostępem do **%1$s** zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em, m. Możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu**.
246/255
Fair Dog, Jun 23, 2020 at 00:04
Applied
Ktoś z dostępem do **%1$s** zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadź kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em, m. Możesz to również anulować, **zmieniając swój numer telefonu**.
249/255
Fair Dog, Apr 15, 2021 at 19:58