ResetAccountCancelledAlert

Your recent attempts to reset this account have been cancelled by its active user. Please try again in 7 days.
110
Applied
Twoje ostatnie próby zresetowania tego konta zostały anulowane przez jego aktywnego użytkownika. Spróbuj ponownie za 7 dni.
123/110
Ania, Jan 15, 2020 at 16:22
Applied
Twoje ostatnie próby zresetowania tego konta zostały anulowane przez jego aktywnego użytkownika. Spróbuj ponownie po 7 dniach.
126/110
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53
Applied
Aktywny użytkownik tego konta anulował Twoje ostatnie próby zresetowania. Spróbuj ponownie po 7 dniach.
103/110
Ania, Jan 15, 2020 at 16:23