UseLessDataForCallsDesc

Using less data may improve your experience on bad networks, but will slightly decrease audio quality.
102
Applied
W mało wydajnych sieciach mniejsze użycie danych może polepszyć połączenie, ale zmniejszy się nieznacznie jakość dźwięku.
121/102
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 17:37