PeerInfo.Bot.BotFatherInfo

Use [@BotFather]() to manage this bot.
38
Applied
Użyj [@BotFather](), aby zarządzać tym botem.
45/38
Fair Dog, Apr 18, 2023 at 21:03