AuthSessions.EmptyText

You can log in to Telegram from other mobile, tablet and desktop devices, using the same phone number. All your data will be instantly synchronized.
148
Applied
Możesz logować się do Telegrama z innych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, tablety, komputery stacjonarne, używając tego samego numeru telefonu. Wszystkie dane będą natychmiast synchronizowane.
200/148
Fair Dog, Oct 4, 2021 at 13:36
Applied
Możesz logować się do Telegrama z innych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, tablety, komputery stacjonarne, używając tego samego numeru telefonu. Wszystkie dane będą natychmiast synchronizowane.
199/148
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52