PasscodeSettings.Help

When you set up an additional passcode, a lock icon will appear on the chats page. Tap it to lock and unlock the app.

Note: if you forget the passcode, you'll need to delete and reinstall the app. All secret chats will be lost.
228
Applied
Po skonfigurowaniu dodatkowego kodu dostępu, na stronie czatów pojawi się ikona kłódki. Stuknij ją, aby zablokować lub odblokować aplikację.

Uwaga! Jeśli zapomnisz kod dostępu, musisz usunąć i ponownie zainstalować aplikację. Wszystkie sekretne czaty zostaną utracone.
269/228
Fair Dog, Feb 8, 2021 at 12:11
Applied
Po skonfigurowaniu dodatkowego kodu dostępu, na stronie czatów pojawi się ikona kłódki. Stuknij ją, aby zablokować lub odblokować aplikację.

Uwaga! Jeśli zapomnisz kod dostępu, musisz usunąć i ponownie zainstalować aplikację. Wszystkie szyfrowane czaty zostaną utracone.
271/228
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53