Premium.AboutText

While the free version of Telegram already gives its users more than any other messaging application, **Telegram Premium** pushes its capabilities even further.

**Telegram Premium** is a paid option, because most Premium Features require additional expenses from Telegram to third parties such as data center providers and server manufacturers. Contributions from **Telegram Premium** users allow us to cover such costs and also help Telegram stay free for everyone.
467
Applied
Podczas gdy darmowa wersja Telegrama daje już swoim użytkownikom więcej niż jakakolwiek inna aplikacja do przesyłania wiadomości, **Telegram Premium** jeszcze bardziej zwiększa swoje możliwości.

**Telegram Premium** jest opcją płatną, ponieważ większość funkcji Premium wymaga od Telegrama poniesienia dodatkowych wydatków na rzecz osób trzecich, takich jak dostawcy centrów danych i producenci serwerów. Wpłaty od użytkowników **Telegram Premium** pozwalają nam pokryć takie koszty, a także sprawiają, że Telegram pozostanie bezpłatny dla wszystkich.
552/467
Fair Dog, Jun 16, 2022 at 11:24