Settings.About.Help

Any details such as age, occupation or city.
Example: 23 y.o. designer from San Francisco.
90
Applied
Różne szczegóły takie jak wiek, zawód, miejscowość.
Przykład: 23 lata, projektant z Warszawy
92/90
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53