lng_channels_too_much_public_about

Sorry, yYou have reserved too many public usernames. You can revokelinks. Try revoking the link from an older group or channel, or create a private one of your older groups or channelsinstead.
127
Applied
Zarezerwowano zbyt wiele linków publicznych. Spróbuj unieważnić link ze starszej grupy lub kanału albo zamiast tego utwórz prywatny.
132/127
SΞBΞK, Dec 8, 2020 at 21:19
Applied
Masz zarezerwowanych zbyt wiele publicznych nazw użytkownika. Możesz unieważnić link jednej ze swoich starszych grup lub kanałów.
129/127
D90, Oct 14, 2018 at 12:52