lng_confirm_phone_about

SettingsCritical
Somebody with access to your phone number {phone} has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
307
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu {phone} zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadź kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer, możesz to również anulować, zmieniając swój numer telefonu na numer, który kontrolujesz.
311/307
Fair Dog, Oct 1, 2021 at 13:35
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu {phone} zażąadał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci otrzymany SMS-em na twój numer, możesz to również anulować, zmieniając swój numer telefonu na numer, który kontrolujesz.
186/307
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu {phone} zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer, możesz to również anulować, zmieniając swój numer telefonu na numer, który kontrolujesz.
219/307
Fair Dog, Jan 18, 2019 at 14:03
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu {phone} zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadźpodaj kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer. Możesz to również anulować, możesz to również anulować, zmieniając swój numer telefonu na numer, który kontrolujesz.
308/307
Fair Dog, Jun 23, 2020 at 00:11
Applied
Ktoś z dostępem do twojego numeru telefonu {phone} zażądał usunięcia twojego konta Telegrama i zresetowania hasła weryfikacji dwustopniowej.

Jeśli to nie ty, wprowadź kod, który właśnie wysłaliśmy ci SMS-em na twój numer. Możesz to również anulować, możesz to również anulować, zmieniając swój numer telefonu na numer, który kontrolujesz.
311/307
Fair Dog, Apr 15, 2021 at 19:59