lng_sessions_terminate_all_about

Logs out all devices except for this one.
41
Applied
Wylogowuje wszystkie urządzenia z wyjątkiem tego jednego.
57/41
SΞBΞK, Dec 7, 2018 at 12:30