TosDeclineDeleteAccount

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account and all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can Cancel now and export your data first instead of losing it. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Ostrzeżenie: spowoduje to nieodwracalne usunięcie konta Telegrama i wszystkich danych przechowywanych w chmurze Telegrama.

Ważne: Możesz teraz anulować i wyeksportować swoje dane, zamiast je utracić. (W tym celu otwórz najnowszą wersję Telegram Desktop i przejdź do Ustawienia » Zaawansowane » Eksportuj dane Telegrama).
321/302
Fair Leopard, Mar 21, 2023 at 11:06