BlockedUsersInfo

Blocked users can't send you messages or add you to groups. They will not see your profile photos, stories, online and last seen status.
136
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacji, statusu online i ostatnio widziano.
171/136
Fair Dog, Jul 25 at 22:03
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacji,mogli się z tobą skontaktować i nie zobaczą twojego statusu „Ostatnio online i ostatnio widziano.
113/136
Fair Dog, Jul 31, 2022 at 19:26
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacji, statusu online i ostatnio widziano.
162/136
Fair Dog, Mar 1 at 20:50