BlockedUsersInfo

Blocked users can't send you messages or add you to groups. They will not see your profile photos, stories, online and last seen status.
136
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacji, statusu online i ostatnio widziano.
171/136
Fair Dog, Jul 25 at 22:03
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nbędą mogli się z tobą skontaktować i nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacji, statusu online i ostatnio widzianowidzieli czasu twojej ostatniej aktywności.
117/136
Fair Dog, May 31, 2019 at 18:41
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacjijego zdjęcia profilowego, statusu online i ostatnio widziano.
165/136
Fair Dog, Dec 23, 2021 at 19:51
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoichjego zdjęć profilowych, relacji, statusu online i ostatnio widziano.
163/136
Fair Dog, Jan 30 at 14:42
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacji, statusu online i ostatnio widziano.
162/136
Fair Dog, Mar 1 at 20:50