BlockedUsers.Info

Blocked users can't send you messages or add you to groups. They will not see your profile photos, stories, online and last seen status.
136
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacji, statusu online i ostatnio widziano.
171/136
Fair Dog, Jul 25 at 22:02
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą ci wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacjijego zdjęcia profilowego, statusu online i ostatnio widziano.
157/136
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacjijego zdjęcia profilowego, statusu online i ostatnio widziano.
165/136
Fair Dog, Jun 2, 2019 at 13:43
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, relacji, statusu online i ostatnio widziano.
162/136
Fair Dog, Jan 30 at 21:43