BlockedUsers.Info

Blocked users can't send you messages or add you to groups. They will not see your profile picturehotos, online and last seen status.
127
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowych, statusu online i ostatnio widziano.
162/127
Fair Dog, Jan 30 at 21:43
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą ci wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowychjego zdjęcia profilowego, statusu online i ostatnio widziano.
157/127
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twoich zdjęć profilowychjego zdjęcia profilowego, statusu online i ostatnio widziano.
165/127
Fair Dog, Jun 2, 2019 at 13:43