BlockedUsers.Info

Blocked users can't send you messages or add you to groups. They will not see your profile pictures, online and last seen status.
129
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą wysyłać ci wiadomości ani dodawać cię do grup. Nie będą też widzieć twojego zdjęcia profilowego, statusu online i ostatnio widziano.
165/129
SΞBΞK, Jun 2, 2019 at 13:43
Applied
Zablokowani użytkownicy nie mogą ci wysyłać wiadomości ani dodawać do grup. Nie będą widzieć twojego zdjęcia profilowego, statusu online i ostatnio widziano.
157/129
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52