modified_hours

modified %1$s hour agomodified %1$s hours ago
23
Applied
modificado há %1$s horamodificado há %1$s horas
24/23
John R, Sep 29, 2020 at 17:40
Applied
modificado %1$s hora atrásmodificado %1$s horas atrás
27/23
Igor Rückert, Sep 29, 2020 at 16:47