BotRequestAttachPermission

**%1$s** requests to be added as an option to your attachments menu so you can access it from any chat.
102
Applied
**%1$s** žiada o vaše povolenie na pridanie ako možnosť do ponuky príloh, aby ste k nej mali prístup z ľubovoľnej konverzácie.
126/102
Michal Jurcek, May 20, 2022 at 06:02
Applied
**%1$s** žiada o vaše povolenie na pridanie ako možnosť do ponuky príloh, aby ste k nej mali prístup z ľubovoľnej konverzácie.
122/102
Michal Jurcek, May 20, 2022 at 06:01