PaymentWarningText

Neither Telegram, nor %1$s will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$s.\n\n

Payments will go directly to the developer of %1$s. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$s or your bank.
340
Applied
Ani Telegram, ani %1$s nemá prístup k informáciám o Vašich kreditných kartách. Sú spracované výlučne platobným systémom, %2$s.

Platby sa odosielajú priamo vývojárovi %1$s. Telegram nenesie žiadnu zodpovednosť ani neposkytuje záruky. Konáte tak na vlastné riziko. V prípade problémov, kontaktujte prosím vývojára %1$s alebo Vašu banku.
335/340
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:08
Applied
Ani Telegram, ani %1$s nemá prístup k informáciám o Vvašich kreditných kartách. Sú spracované výlučne platobným systémom, %2$s.

Platby sa odosielajú priamo vývojárovi %1$s. Telegram nenesie žiadnu zodpovednosť ani neposkytuje záruky. Konáte tak na vlastné riziko. V prípade problémov, kontaktujte prosím vývojára %1$s alebo Vvašu banku.
335/340
kubalav, Jan 23, 2021 at 10:48