ShareYouLocationInline

This bot would like to know your location each time you send it a request. This can be used to provide location-specific results.
129
Applied
Tento bot chce vedieť vašu polohu zakaždým ako mu pošlete požiadavku. Môže byť použitá pre poskytnutie špecifickejších výsledkov.
129/129
Matúš Baňas, Jun 17, 2019 at 10:41