CancelAccountResetInfo

Log InCritical
Somebody with access to **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
Please make sure the text isn't longer than the English one or check that it fits.
255
Applied
Niekto s prístupom k **%1$s ** požiadal o odstránenie vášho Telegram účtu a o obnovenie hesla pre dvojstupňové overenie.

Ak ste to neboli vy, zadajte kód, ktorý sme vám práve poslali prostredníctvom SMS. Môžete to zrušiť aj **zmenou vášho telefónneho čísla**.
260/255
1
Michal Jurcek, Sep 7, 2020 at 09:05
Applied
Niekto s prístupom k Vášmu telefónnemu číslu **%1$s ** požiadal o odstránenie vášho Telegramzrušenie Vášho účtu na Telegrame a o obnovenie hesla pre dvojstupňové overenie.

Ak
bnovil použitie overenia v 2 krokoch.

V prípade, že
ste to neboli vy, zadajte prosím kód, ktorý sme vámte práve poslali prostredníctvomobdržali v SMS. Môžete to zrušiť aj **zmenou vášho telefónneho čísla** správe na Vaše telefónne číslo.
254/255
1
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:08
Applied
Niekto s prístupom k **vášmu telefónnemu číslu %1$s ** požiadal o odstránezmazanie vášho Telegram účtu a o obnovenie hesla prezrušil dvojstupňové overenie.

AkV prípade, že ste to neboli vy, zadajte prosím kód, ktorý sme vám práve poslali prostredníctvomodoslali v SMS. Môžete to zrušiť aj **zmenou vášho telefónneho čísla** správe na vaše telefónne číslo.
241/255
1
Michal Jurcek, Jul 11, 2019 at 19:50