DidNotGetTheCodeInfo

If you didn't get the code by SMS or call, please check your **cellular data settings** and phone number:

**%1$s**

Your remaining options are to try another number or to contact Telegram Support. Tap **Help** to send us the technical details so that we can identify the problem.
280
Applied
Ak ste nedostali kód prostredníctvom SMS alebo hovoru, skontrolujte svoje **nastavenia mobilných dát** a telefónne číslo:

**%1$s**

Zostávajúce možnosti sú vyskúšať iné číslo alebo kontaktovať podporu Telegramu. Klepnite na **Pomoc** a pošlite nám technické údaje, aby sme mohli identifikovať problém.
302/280
kubalav, Mar 11, 2022 at 17:19