RestorePasswordNoEmailText

Since you didn't provide a recovery e-mail when setting up your password, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
158
Applied
Vzhľadom na to, že ste pri zadávaní hesla neuviedli email na obnovenie, vaše zostávajúce možnosti pre prihlásenie sú buď spomenúť si na svoje heslo alebo resetovať svoj účet.
174/158
Juraj Fiala, Mar 20, 2021 at 11:23
Applied
VzhľadomKeďže ste pri zadávaní hesla neuviedli e-mail na to, že ste pri zadávaní hesla neuviedli emailobnovenie, Vaše zostávajúce možnosti pre prihlásenie sú, buď spomenutie si na heslo alebo obnovenie, vaše zostávajúce možnosti pre prihlásenie sú buď spomenúť si na svoje heslo alebo resetovať svoj účetúčtu.
157/158
1
Matúš Baňas, Dec 19, 2018 at 14:45
Applied
Vzhľadom k tomu že ste pri zadávaní hesla neuviedli e-mail na to, že ste pri zadávaní hesla neuviedli emailobnovenie, vaše zostávajúce možnosti pre prihlásenie sú: spomenutie si na obnovenie, vaše zostávajúce možnosti pre prihlásenie sú buď spomenúť si na svoje heslo alebo resetovať svoj účetobnova účtu.
160/158
1
Matúš Baňas, Jun 17, 2019 at 06:05
1 comment
kubalavAug 27, 2020 at 08:57Reply
nesprávna väzba „vzhľadom k“ - správne „vzhľadom na“
Applied
Vzhľadom na to, že ste pri zadávaní hesla neuviedli e-mail na obnovenie, vaše zostávajúce možnosti pre prihlásenie sú: spomenutie buď spomenúť si na svoje heslo alebo resetovať svoj účetobnova účtu.
160/158
kubalav, Aug 27, 2020 at 08:56