Recent Translations

BoostingGiveawayResultsMsgWinnersTitle
%1$d výherca **Súťaže** bol náhodne vybraný Telegramom.%1$d výhercovia **Súťaže** boli náhodne vybraní Telegramom.%1$d výhercovia **Súťaže** boli náhodne vybraní Telegramom.
Previous
kubalav, Feb 29 at 18:27
FilterExistingChats
Previous
kubalav, Feb 29 at 12:58
FilterNewChats
<no value>
Previous
kubalav, Feb 29 at 12:58
ChannelNeedBoostsForCustomWallpaperDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť tapetu kanála na vlastnú fotku.

**Prémioví** používatelia môžu váš kanál boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:45
GroupNeedBoostsForCustomWallpaperDescription
Vaša skupina musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť tapetu skupiny na vlastnú fotografiu.

**Prémioví** používatelia môžu vašu skupinu boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:45
ChannelNeedBoostsForColorDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby sa zmenila farba kanála.

**Prémioví** používatelia môžu váš kanál boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:45
ChannelNeedBoostsForProfileColorDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby sa farba profilu zmenila na vybranú.

**Prémioví** používatelia môžu váš kanál boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:45
GroupNeedBoostsForProfileColorDescription
Vybranú farbu profilu budete môcť nastaviť, keď skupina dosiahne **úroveň %d**.

**Prémioví** používatelia môžu vašu skupinu boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:45
GroupNeedBoostsForCustomEmojiPackDescription
Vaša skupina musí dosiahnuť **úroveň %d** aby ste mohli nastaviť balíček emoji skupiny.

**Prémioví** používatelia môžu vašu skupinu boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:45
ChannelNeedBoostsForEmojiStatusDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli nastaviť emoji status kanála.

**Prémioví** používatelia môžu váš kanál boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:45
ChannelNeedBoostsForReplyIconDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť ikonu štýlu odkazu kanála.

**Prémioví** používatelia môžu váš kanál boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:44
ChannelNeedBoostsForProfileIconDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť ikonu profilu kanála.

**Prémioví** používatelia môžu váš kanál boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:44
ChannelNeedBoostsForWallpaperDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť tapetu kanála.

**Prémioví** používatelia môžu váš kanál boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:44
GroupNeedBoostsForWallpaperDescription
Vaša skupina musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť tapetu skupiny.

**Prémioví** používatelia môžu vašu skupinu boostnuť cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 25 at 18:44
DeleteContactSubtitle
Previous
kubalav, Feb 25 at 08:38
DeleteContactTitle
<no value>
Previous
kubalav, Feb 25 at 08:38
DeleteContactsSubtitle
Previous
kubalav, Feb 25 at 08:38
None
<no value>
Previous
kubalav, Feb 25 at 08:37
BoostingBoostChannelMenu
<no value>
Previous
kubalav, Feb 25 at 08:37
GroupNeedBoostsForCustomWallpaperDescription
Vaša skupina musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť tapetu skupiny na vlastnú fotografiu.

Požiadajte svojich **prémiových** členov, aby boostli vašu skupinu pomocou tohto odkazu:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:14
GroupNeedBoostsForWallpaperDescription
Vaša skupina musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť tapetu skupiny.

Požiadajte svojich **prémiových** členov, aby boostli vašu skupinu pomocou tohto odkazu:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:14
GroupNeedBoostsForEmojiStatusDescription
Vaša skupina musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli nastaviť emoji status skupiny.

Požiadajte svojich **prémiových** členov, aby boostli vašu skupinu pomocou tohto odkazu:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:14
GroupNeedBoostsForCustomEmojiPackDescription
Vaša skupina musí dosiahnuť **úroveň %d** aby ste mohli nastaviť balíček emoji skupiny.

Požiadajte svojich **prémiových** členov, aby boostli vašu skupinu pomocou tohto odkazu:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:14
GroupNeedBoostsForProfileColorDescription
Vybranú farbu profilu budete môcť nastaviť, keď skupina dosiahne **úroveň %d**.

Požiadajte svojich **prémiových** členov, aby boostli vašu skupinu pomocou tohto odkazu:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:14
GroupNeedBoostsForProfileIconDescription
Vaša skupina musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť ikonu profilu skupiny.

Požiadajte svojich **prémiových** členov, aby boostli vašu skupinu pomocou tohto odkazu:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:13
ChannelNeedBoostsForWallpaperDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť tapetu kanála.

Požiadajte svojich **prémiových** odberateľov o boostnutie vášho kanála cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:12
ChannelNeedBoostsForProfileIconDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť ikonu profilu kanála.

Požiadajte svojich **prémiových** odberateľov, aby boostli váš kanál cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:12
ChannelNeedBoostsForEmojiStatusDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli nastaviť emoji status kanála.

Požiadajte svojich **prémiových** odberateľov, aby boostli váš kanál cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:12
ChannelNeedBoostsForCustomWallpaperDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť tapetu kanála na vlastnú fotku.

Požiadajte svojich **prémiových** odberateľov, aby boostli váš kanál cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:11
ChannelNeedBoostsForReplyIconDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby ste mohli zmeniť ikonu štýlu odkazu kanála.

Požiadajte svojich **prémiových** odberateľov, aby boostli váš kanál cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:11
ChannelNeedBoostsForProfileColorDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby sa farba profilu zmenila na vybranú.

Požiadajte svojich **prémiových** odberateľov o boostnutie vášho kanála cez tento odkaz:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:10
ChannelNeedBoostsForColorDescription
Váš kanál musí dosiahnuť **úroveň %d**, aby sa zmenila farba kanála.

Požiadajte svojich **prémiových** odberateľov o boostnutie vášho kanála pomocou tohto odkazu:
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:10
BoostingPremiumChristmasSubTitle
Darujte Telegram Prémium na Valentína.
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:08
BoostingPremiumChristmasTitle
Pošlite darčeky **svojim blízkym**!
Previous
kubalav, Feb 24 at 18:07
SmsSubscribeActivate
<no value>
Previous
kubalav, Feb 24 at 17:45
SmsSubscribeAccept
Previous
kubalav, Feb 24 at 17:45
SmsSubscribeFeature3Title
Previous
kubalav, Feb 24 at 17:44
SmsSubscribeFeature2Title
Previous
kubalav, Feb 24 at 17:42
SmsSubscribeFeature1Title
Previous
kubalav, Feb 24 at 17:38
SmsSubscribeTitle
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:41
SmsJobsMenu
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:41
SmsStatusNoSim
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:40
SmsDeactivate
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:40
SmsAllowInternational
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:28
SmsActiveSim
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:28
SmsPremiumBenefits
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:28
SmsToS
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:27
SmsLastGiftLink
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:27
SmsRemaining
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:25
SmsStartDate
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:25
SmsTotalSent
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:24
SmsOverview
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:23
SmsStatusFirst
<no value>
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:21
ChannelNeedBoostsDescriptionForNewFeatures
RestorePremiumHintTitle
Previous
kubalav, Feb 23 at 11:19
ChannelColorTabName
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Feb 17 at 23:03
CancelRound
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Feb 17 at 23:03
BoostingReassignBoostTextLink
Previous
Viliam Tokarcik, Feb 17 at 23:02
UnknownErrorCode
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Feb 17 at 23:02
SavedOpenGroup
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Feb 17 at 23:02
SavedOpenChannel
<no value>
Previous
Viliam Tokarcik, Feb 17 at 23:01
ChooseUsers
Previous
Viliam Tokarcik, Feb 17 at 23:01
PremiumReadSet
Previous
Viliam Tokarcik, Feb 17 at 23:01
BoostingFromOtherChannel
%d iného kanála%d iných kanálov%d iných kanálov
Previous
kubalav, Feb 15 at 18:58
BoostingGetMoreBoostsGroup
Získajte viac boostov pre svoju skupinu tým, že svojim odberateľom darujete Prémium.
Previous
kubalav, Feb 15 at 18:57
PremiumNeededForBoostingGroup
Iba predplatitelia **Telegram Prémium** môžu boostovať skupiny. Chcete si predplatiť **Telegram Premium?**
Previous
kubalav, Feb 15 at 18:56
BoostingChooseChannelsGroupsNeedToJoin
Vyberte skupiny a kanály, ku ktorým sa používatelia musia pripojiť, aby mohli súťažiť.
Previous
kubalav, Feb 15 at 18:55
BoostingPremiumChristmasSubTitle
Darujte Telegram Prémium na Lunárny nový rok.
Previous
kubalav, Feb 15 at 18:54
BoostingPremiumChristmasTitle
Pošlite darčeky **svojej rodine a priateľom**!
Previous
kubalav, Feb 15 at 18:53
ReplyToGroupStory
Previous
kubalav, Feb 15 at 18:51
StoryGroupReactionsHint
Previous
kubalav, Feb 15 at 18:51
EventLogRemovedWallpaperGroup
Previous
kubalav, Feb 15 at 09:53
EventLogChangedWallpaperGroup
Previous
kubalav, Feb 15 at 09:52
EventLogChangedEmojiStatusFromGroup
Previous
kubalav, Feb 15 at 09:52
EventLogChangedEmojiStatusGroup
Previous
kubalav, Feb 15 at 09:52
EventLogChangedProfileColorIconGroup
Previous
kubalav, Feb 15 at 09:52
ChannelWallpaperUpdated
Previous
kubalav, Feb 15 at 09:50
YourVersionIsLatest
Previous
kubalav, Feb 14 at 10:17
StoryKeepGroup
Previous
kubalav, Feb 14 at 10:16
BoostingGiveawayMsgNewSubsGroupPlural