Recent Translations

AltNavigationEnable
Previous
kubalav, Mar 22 at 08:55
PeerRequirementChannelPublicTrue
Previous
Viliam Tokarcik, Mar 18 at 21:34
ProxyBottomSheetChecking
<no value>
Previous
kubalav, Mar 18 at 20:44
PauseMusicOnMedia
Previous
kubalav, Mar 18 at 20:42
RaiseToListen
Previous
kubalav, Mar 18 at 20:30
SponsoredMessageSponsor
Previous
kubalav, Mar 17 at 10:11
InviteChannelRestrictedUsers
**%d** vás obmedzuje v pridávaní do kanálov. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku.**%d** vás obmedzujú v pridávaní do kanálov. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku.**%d** vás obmedzujú v pridávaní do kanálov. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku.
Previous
kubalav, Mar 16 at 18:31
InviteRestrictedUsers
**%d** vás obmedzuje v pridávaní do skupín. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku.**%d** vás obmedzujú v pridávaní do skupín. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku.**%d** vás obmedzujú v pridávaní do skupín. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku.
Previous
kubalav, Mar 16 at 18:29
StoragePathFree
<no value>
Previous
kubalav, Mar 11 at 12:24
DebugMenuEnableCamera
Povoliť kameru v aplikácií
Previous
kubalav, Mar 11 at 12:21
DebugMenuDisableCamera
Zakázať kameru v aplikácií
Previous
kubalav, Mar 11 at 12:21
DebugMenuLongPress
Previous
kubalav, Mar 11 at 12:17
AlmostDone
Takmer hotovo
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:14
LowPowerEnabledTitle
Režim nízkej spotreby zapnutý
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:12
InviteLinkSentSingle
Pozvánka poslaná **%s**
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:12
InviteLinkSent
Pozvánka poslaná %d používateľoviPozvánka poslaná %d používateľomPozvánka poslaná %d používateľom
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:11
InviteRestrictedUsers2One
**%s** môže byť pozvaný len cez odkaz. Správca tejto skupiny však obmedzil zdieľanie pozvánok cez odkaz.
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:10
InviteChannelRestrictedUsersOne
**%s** vás obmedzuje v pridávaní do kanálov. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku cez správu.
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:10
InviteRestrictedUsers
**%d** vás obmedzuje v pridávaní do skupín. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku cez správu.**%d** vás obmedzujú v pridávaní do skupín. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku cez správu.**%d** vás obmedzujú v pridávaní do skupín. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku cez správu.
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:09
InviteChannelRestrictedUsers
**%d** vás obmedzuje v pridávaní do kanálov. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku cez správu.**%d** vás obmedzujú v pridávaní do kanálov. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku cez správu.**%d** vás obmedzujú v pridávaní do kanálov. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku cez správu.
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:09
InviteRestrictedUsersOne
**%s** vás obmedzuje v pridávaní do skupín. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku cez správu.
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:09
InviteRestrictedUsers2
**%d používateľ** môže byť pozvaný len cez odkaz. Správca tejto skupiny však obmedzuje zdieľanie pozvánok.**%d používatelia** môžu byť pozvaní len cez odkaz. Správca tejto skupiny však obmedzuje zdieľanie pozvánok.**%d používateľov** môže byť pozvaných len cez odkaz. Správca tejto skupiny však obmedzuje zdieľanie pozvánok.
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:07
AutodeleteTimerDisabledForChats
Časovač samozničenia bol vypnutý v %s.
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:05
AddEmailTitle
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:04
TranslationBarHiddenForChannel
Panel prekladu je teraz pre tento kanál skrytý.
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:03
TranslationBarHiddenForGroup
Panel prekladu je odteraz pre túto skupinu skrytý.
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:03
TranslationBarHiddenForChat
Panel prekladu je odteraz pre túto konverzáciu skrytý.
Previous
kubalav, Mar 9 at 18:02
BotStop
Zastaviť bota
Previous
kubalav, Mar 9 at 17:59
DeleteAndStop
Odstrániť a zastaviť
Previous
kubalav, Mar 9 at 17:59
AutomaticDownloadSettingsInfoRoaming
Môžete zmeniť nastavenia automatického sťahovania médií, aby ste znížili spotrebu dát pri roamingu.
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:59
UserRestrictionsNoSendRound
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:59
LiteBatteryRestricted
Na zmenu týchto nastavení, vypnite Režim nízkej spotreby.
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:58
AutoNightSystemModeOff
Predvolený motív systému je vypnutý
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:58
DynamicPackOrderOffInfo
Balíčky nálepiek sa už nebudú pri každom použití nálepky umiestňovať ako prvé.
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:57
LiteBatteryTitle
Režim nízkej spotreby
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:56
PowerUsage
Spotreba energie
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:55
ChatListSwipeGestureInfo
Nastavte, ktorú akciu chcete vykonať pri každom potiahnutí prstom doľava v zozname konverzácie.
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:55
DynamicPackOrderInfo
Automaticky umiestňuje nedávno použité balíčky nálepiek na prednú stranu panela.
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:54
RaiseToSpeak
Nahrávanie priložením k uchu
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:52
MainChannelProfileVideoSetHint
Toto je teraz hlavné video kanála.
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:50
MainGroupProfileVideoSetHint
Toto je teraz hlavné video skupiny.
Previous
kubalav, Mar 9 at 08:49
StickersSettings
<no value>
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:50
VideoSpeedCustom
<no value>
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:31
VideoSpeedVeryFast
<no value>
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:31
VideoSpeedFast
<no value>
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:31
VideoSpeedNormal
<no value>
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:31
VideoSpeedSlow
<no value>
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:31
VideoSpeedVerySlow
<no value>
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:31
ChooseGroup
Vybrať skupinu
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:30
SpeedVeryFast
Veľmi rýchla
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:21
SpeedFast
Rýchla
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:20
SpeedNormal
Normálna
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:20
SpeedSlow
Pomalá
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:20
AreYouSureDeleteThisChat
Naozaj chcete odstrániť túto konverzáciu?
Previous
kubalav, Mar 8 at 18:17
InviteRestrictedUsers
**%d** vás obmedzuje v pridávaní do skupín. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku ako správu.**%d** vás obmedzujú v pridávaní do skupín. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku ako správu.**%d** vás obmedzujú v pridávaní do skupín. Namiesto toho im môžete poslať pozvánku ako správu.
Previous
kubalav, Mar 6 at 18:59
InviteChannelRestrictedUsersOne
**%s** vás obmedzuje v pridávaní do kanálov. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku ako správu.
Previous
kubalav, Mar 6 at 18:59
InviteRestrictedUsersOne
**%s** vás obmedzuje v pridávaní do skupín. Namiesto toho mu môžete poslať pozvánku ako správu.
Previous
kubalav, Mar 6 at 18:58
InviteRestrictedUsersOne
**%s** obmedzil ich pridávanie do skupín. Namiesto toho ich môžete poslať ako pozvánku cez správu.
Previous
kubalav, Mar 6 at 18:53
ChannelInviteViaLinkRestricted3
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:36
AudioSpeedCustom
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:35
ChannelInviteViaLinkRestricted2
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:35
ChannelInviteViaLinkRestricted
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:32
LowPowerEnabledSubtitle
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:28
LowPowerEnabledTitle
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:27
InviteLinkSentSingle
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:26
ActionSkip
<no value>
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:26
SendInviteLink
<no value>
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:26
AutoNightSystemModeOff
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:20
DynamicPackOrderOff
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:16
LiteBatteryInfoEnabled
Vždy zníži spotrebu energie bez ohľadu na úroveň nabitia batérie.
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:16
LiteBatteryAlwaysEnabled
<no value>
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:14
LiteBatteryAlwaysDisabled
<no value>
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:07
LiteSmoothTransitions
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:06
LiteOptionsAutoplayGifs
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:05
LiteOptionsAutoplayVideo
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:04
LiteOptionsCalls
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:03
LiteOptionsScale
Previous
kubalav, Mar 6 at 13:02
LiteOptionsBlur
Previous
kubalav, Mar 6 at 12:58
LiteOptionsSpoiler
Previous
kubalav, Mar 6 at 12:57
LiteOptionsTopics
Previous
kubalav, Mar 6 at 12:57
LiteOptionsBackground
<no value>
Previous
kubalav, Mar 6 at 12:56
LiteOptionsChat
Previous
kubalav, Mar 6 at 12:55
LiteOptionsAutoplayReactions
Previous
kubalav, Mar 6 at 12:55
LiteOptionsEmoji
<no value>
Previous
kubalav, Mar 6 at 12:52
LiteOptionsAutoplayChat
Previous
kubalav, Mar 6 at 12:51
LiteOptionsAutoplayKeyboard
Previous
kubalav, Mar 6 at 12:51
LiteOptionsStickers
<no value>
Previous
kubalav, Mar 6 at 12:50